ESP | CAT | ENG

Thematic axis: Water and living beings.

Competència general Diferenciar la funció de l’aigua en els éssers vius. Descriure la dinàmica dels ecosistemes aquàtics.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
L’aigua en els éssers vius Reconèixer la importància de l’aigua en els organismes

Continguts

L’aigua en els organismes. L’aigua en els aliments
Relacionar les característiques de l’aigua amb les funcions que duu a terme en els éssers vius

Continguts

L’aigua en la matèria viva. Funcions de l’aigua en els éssers vius
Comprendre la composició i organització dels éssers vius.

Continguts

Composició, estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius
L’aigua com a medi biològic Identificar els principals organismes dels ecosistemes aquàtics

Continguts

Ecosistemes marinsEcosistemes d’aigua dolça: Rius,llacs i aiguamollsAprofitament de recursos aquàtics
Identificar els paràmetres més característics d’un ecosistema aquàtic proper i descriure el seu paper en la dinàmica de l’ecosistema

Continguts

Paràmetres per a l’estudi de la dinàmica dels ecosistemes aquàtics. Interpretació de les piràmides de biomassa i producció en els ecosistemes aquàtics
Identificar els principals grups de microorganismes en els sistemes aquàtics

Continguts

Principals grups de microorganismes en ecosistemes aquàtics.Biologia de la depuració natural de les aigües.Microbiologia dels fangs actius
Descriure l’estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes en el medi aquàtic.Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.

Continguts

Botànica marina. Ecologia marina. Ecosistemes aquàtics d’aigua dolça. Limnologia. Microorganismes en ambients aquàtics (rius, llacs i oceans). Estudi de casos a partir de resultats experimentals i de camp
Analitzar el funcionament dels ecosistemes aquàtics en rius, llacs, llacunes i embassaments.Caracteritzar les poblacions i els ecosistemes del medi aquàtic i relacionar-los amb la seva qualitat

Continguts

Sistemes aquàtics continentals: estat natural i alteracions. Elements per a una diagnosi de la qualitat dels sistemes aquàtics. Ecologia microbiana. Efectes de l’activitat microbiana sobre la qualitat de l’aigua

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats