ESP | CAT | ENG

Thematic axis: environmental polution.

Competència general Identificar els contaminants, les fonts de contaminació i avaluar el seu impacte.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Contaminants en les aigües i fonts de contaminació Relacionar les activitats humanes amb la contaminació de l’aigua i les seves conseqüències

Continguts

Les activitats domèstiques, agrícoles i ramaderes com a fonts de contaminació.
Diferenciar els principals contaminants de l’aigua i relacionar-los amb les fonts de contaminació

Continguts

Contaminants físics, químics i biològics. Fonts de contaminació: industrial, agrícola, ramadera, urbana i minera
Determinar experimentalment els diferents tipus de contaminants de l’aigua

Continguts

Contaminació d’aigües potables i recreatives
Identificar i descriure l’origen dels diferents tipus de contaminants de l’aigua

Continguts

Origen dels contaminants de l’aigua
Identificar i quantificar els diferents contaminants químics i valorar el seu efecte en el medi aquàtic

Continguts

Determinació de microcontaminants de l’aigua: transformació i transport dels contaminants en el medi hídric
Impacte ambiental dels contaminants Relacionar alguns contaminants amb l’impacte ambiental que proviquen.

Continguts

Escalfament de masses d’aigua. Introducció als conceptes de eutrofització, salinització i esgotament d’aqüífers
Valorar l’impacte de la contaminació dels aqüífers

Continguts

Processos d’eutrofització i salinització d’aqüífers.
Avaluar l’impacte ambiental dels contaminants de l’aigua

Continguts

Avaluació de l’impacte ambiental dels contaminants

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats