ESP | CAT | ENG

Eje temático: Transporte y tratamiento del agua.

Competència general dissenyar i dimensionar el transport de l’aigua.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de captació i transport d’aigües Calcular, instal·lar i controlar circuits hidràulics en edificis, considerant criteris d’eficiència energètica

Continguts

Principis de dinàmica de fluïds. Paràmetres que intervenen en el  transport de l’aigua. Bombes hidràuliques. Configuració d’instal·lacions hidràuliques en edificis.

Dissenyar instal·lacions d’aigua per al transport de fred i calor

Continguts

Utilització de l’aigua com a fluid per al transport de fred i calor (calefacció, climatització i fred industrial)
Dissenyar xarxes de distribució d’aigua i els seus sistemes de control

Continguts

Càlcul de conductes, canals i sistemes de fluïds. Disseny de xarxes de transport d’aigua.
Dissenyar xarxes de distribució d’aigua i els seus sistemes de control

Continguts

Els sistemes d’abastament d’aigua. Les operacions de condicionament de l’aigua potable i d’aigua d’ús industrial.
Competència general Definir, controlar i dissenyar els tractaments de les aigües.
COMPETÈNCIES
ESO
COMPETÈNCIES
BATXILLERAT
COMPETÈNCIES
CFGS
COMPETÈNCIES
GRAU
COMPETÈNCIES
MÀSTER
Tractament de l’aigua Representar i descriure el cicle urbà de l’aigua

Continguts

Cicle urbà de l’aigua. Potabilització i depuració
Descriure i valorar la importància dels processos de depuració i potabilització

Continguts

Processos de potabilització. Dessalinització. Depuració natural de les aigües. Estacions depuradores (EDAR)
Identificar els equips de tractaments d’aigües per al laboratori

Continguts

Qualitat de l’aigua per la realització  d’anàlisi. Equips per al tractament d’aigües per a usos analítics. Balanç energètic del procés de tractament d’aigua.

Calcular el balanç energètic dels processos de tractament d’aigües

Continguts

Balanç energètic del procés de tractament d’aigües.
Descriure els principals processos de tractament d’aigües i aplicar-los a diferents situacions.
Planificar processos de tractament segons el seu origen i el seu ús

Continguts

Processos de tractament d’aigües: potabilització, depuració, regeneració, aigua per a la  indústria. Equips per al tractament d’aigües
Descriure els principals processos de tractament d’aigües i aplicar-los a diferents situacions.Planificar processos de tractament segons els seu origen i el seu ús.
Control i supervisió dels paràmetres d’instal·lacions de tractament d’aigües Aplicar metodologies analítiques per al seguiment dels tractaments d’aigua

Continguts

Biologia de la depuració natural de les aigües. Microbiologia dels fangs actius. Anàlisi dels indicadors fisicoquímics i microbiològics dels procés de tractament d’aigües.
Controlar equips i instal·lacions de tractament d’aigua a partir dels resultats analítics

Continguts

Control dels indicadors fisico-químics i microbiològics per a la optimització de processos de tractament d’aigües
Determinar i avaluar els paràmetres de qualitat química i microbiològica de les aigües segons els seus usos.

Continguts

Control de potabilitat de les aigües. Aigües de consum i subproductes de desinfecció. Microbiologia de les aigües residuals i dels processos de depuració.
Disseny i dimensionament d’equips i instal·lacions de tractament d’aigües per adequar-les al seu ús Instal·lar i posar en marxa equips de tractament d’aigües. Dissenyar i controlar instal·lacions i sistemes de control de tractaments d’aigües.

Continguts

Planificació i disseny d’instal·lacions i plantes de tractament d’aigües i serveis auxiliarss
Dissenyar i controlar instal·lacions de tractament d’aigües.

Continguts

Regeneració de les aigües tractades. Sistemes terciaris de tractament. Desinfecció de l’aigua.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats