ESP | CAT | ENG

El concepte de competència

S’ha utilitzat com a guia la mateixa definició que té acordada la UdG i que considera la competència com un concepte complex, que relaciona allò que una persona sap i sap fer, i que ha après en diferents contextos i moments de la seva vida, amb les situacions o problemes, de diferent complexitat,  que aquesta persona es pot trobar que ha de resoldre. Dit d’una altra manera, una persona és competent en un determinat aspecte quan és capaç de posar en joc tot el seu cabal de coneixement al servei de resoldre satisfactòriament un problema o situació que se li planteja. L’aplicació del coneixement, per tant, havia de ser el nord en la proposta de currículum.

Per a la formulació de les competències s’ha procurat un redactat clar i directe, que no afavorís interpretacions  i que remetés amb facilitat a la possibilitat de l’avaluació. En conseqüència, s’ha procurat fugir de formulacions massa carregoses, massa llargues i de comprensió difícil. Interessava especialment destacar que la competència no havia de ser un referent massa llunyà per a la planificació de la docència sinó un element proper i directe que havia d’ajudar decisivament en els processos més pràctics de la programació didàctica.

Per a la redacció de les competències es comença  sempre amb un verb en infinitiu, mentre que els continguts s’encapçalen amb un substantiu.

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats