ESP | CAT | ENG

L’aigua a l’Ensenyament: CURRÍCULUM VERTICAL

                     pollastre

                                      

 

 

ensenyament_bn_h2

 

De l’Educació Secundària Obligatòria al Màster. 

En el marc del campus d’excel·lència internacional e-MTA de la UdG, l’any 2010 es va concedir un ajut per a una acció anomenada d’enfortiment, sota el títol “currículum vertical”.

L’objectiu d’aquesta acció era el d’incrementar els llaços entre la Universitat de Girona i els centres d’Educació Secundària, en aquest cas focalitzant en l’Institut “Montilivi”, de Girona.

Al llarg del curs acadèmic 2010-2011 varen ser diverses les iniciatives que es dugueren  a terme amb l’objectiu de crear vincles o enfortir-ne d’existents, entre les dues institucions. Atès que el mateix nom de l’acció (currículum vertical) suggereix posar l’accent en temes relatius a la docència i atès que els temes propis de l’e-MTA son el turisme i l’aigua, va semblar convenient abordar, com a actuació central de l’enfortiment, la construcció d’un currículum vertical des d’Educació Secundària fins a la Universitat relatiu al tema de l’aigua.

A aquest efecte es va constituir una comissió acadèmica mixta, formalitzada a través d’un conveni de col·laboració signat per les dues institucions al més alt nivell, que va rebre l’encàrrec d’analitzar el currículum dels Cicles Formatius de Grau Superior i els dels estudis de Grau, en ambdós casos, referits al tema de l’aigua, i elaborar una proposta que assegurés la continuïtat d’un nivell a l’altre.

La composició de la comissió inicialment va ser la següent:  Victoria Salvadó (Facultat de Ciències, UdG), Núria Fiol (Escola Politècnica Superior,  UdG), Montserrat Carbonell  (Institut Montilivi), Lucía Ortega (Institut Montilivi).  Coordinació de la Comissió: Lluís Espunya (Facultat d’Educació i Psicologia, UdG).  Coordinació general del projecte: Josep Juandó (Programa de Suport a la Qualitat Docent, UdG).

Posteriorment, l’any acadèmic 2011-2012, any en què s’ha desenvolupat la major part de la tasca de la comissió, s’hi ha afegit  Marina Font i Josep Soler,  de l’Institut “Santa Eugènia” de Girona, arran de la concessió d’una continuïtat de l’acció d’enfortiment, l’any 2011. S’incorporà també Anna Ribas (Departament de Geografia, UdG).

Un cop posats a la feina, la comissió va estimar oportú comprendre en el currículum vertical tots els nivells educatius, des de l’Educació Secundària Obligatòria fins als Estudis de Màster. En aquest sentit, es va redefinir el títol del projecte, que va quedar concretat de la següent manera:  L’aigua a l’Ensenyament: CURRÍCULUM VERTICAL. Amb el següent  subtítol: De l’Educació Secundària Obligatòria al Màster. Es pretenia, d’aquesta manera, disposar d’un document base que donés coherència a un procés formatiu que identifiqués els àmbits de coneixement sobre l’Aigua i descrivís un recorregut de progrés en el seu assoliment.

Fruit d’onze mesos de treball i de més de 40 reunions, ha resultat un document en el qual s’identifiquen 7 grans eixos temàtics : L’aigua, L’aigua i els éssers vius, Caracterització de l’Aigua, Transport i Tractaments, Gestió de l’Aigua, Contaminació ambiental, Impacte ambiental . En relació a cadascun d’ells s’han formulat unes competències generals que han servit de guia  per a l’elaboració d’una seqüència ordenada de competències que els estudiants han d’anar adquirint a través de les diverses etapes educatives (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Superior, Grau i Màster), així com una seqüència de continguts que s’hi vinculen.

El document resultant constitueix l’estructura  bàsica (competències i continguts de cadascuna de les etapes educatives i progressió seqüenciada d’una a l’altra ) a partir de la qual poder dissenyar la programació didàctica (contextualització, metodologia i activitats didàctiques).

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats