ESP | CAT | ENG

Una tesi doctoral demostra els beneficis d’una gestió integrada del cicle urbà de l’aigua quan s’utilitza una base de coneixement expert


L’investigador Damià Murlà ha desenvolupat un nou sistema de suport a la decisió ambiental (EDSS) que integra la gestió dels sistemes de drenatge urbà i les estacions depuradores d’aigües residuals tenint en compte la qualitat de les aigües del medi receptor. Aquest avenç s’ha plasmat a la seva tesi doctoral.

En les darreres dècades, i després de la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, la gestió del cicle urbà de l’aigua ha esdevingut més complexa. El concepte de gestió integrada de conca s’introdueix, i es fa necessari considerar informacions i paràmetres que sovint no estan interconnectats, com ara les característiques de la xarxa de clavegueram o el riu on s’aboquen les aigües residuals tractades. En aquest context, els sistemes de suport a la decisió ambiental (EDSS), que utilitzen tècniques de modelització matemàtica i d’intel·ligència artificial, són eines potentíssimes que faciliten el procés de presa de decisió en aquest camp.

L’investigador del grup LEQUIA de la Universitat de Girona (UdG) Damià Murlà ha desenvolupat un nou sistema de suport a la decisió per a la gestió integrada de conca que utilitza una base sòlida de coneixement expert. El sistema integra informació de diversos tipus de fonts (bibliogràfiques, teòriques, històriques…) i dos sistemes virtuals basats en dades reals (“VilaConca” i “VilaPrat”) sobre els quals és possible realitzar simulacions. Els resultats de l’etapa de validació demostren que aquest sistema presenta beneficis importants respecte a una gestió estàndard de conca sense sistema expert, i esperona a prosseguir amb la recerca i el desenvolupament per a millorar-lo.
La tesi doctoral, que porta per títol “Coordinated management of Urban Wastewater Systems by means of advanced Environmental Decision Support Systems”, ha estat dirigida pel Dr. Manel Poch (LEQUIA, UdG) i el Dr. Oriol Gutiérrez (ICRA) i s’emmarca en una de les línies consolidades de recerca del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental de la UdG (LEQUIA): l’estudi i desenvolupament de sistemes de suport a la decisió en dominis ambientals.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats