ESP | CAT | ENG

Una llei d’ordenació del litoral català és possible i necessària


Josep M. Aguirre defensa a la tesi doctoral la necessitat i la possibilitat que el Govern de la Generalitat utilitzi els instruments jurídics que té a l’abast per posar fre a la urbanització de la franja litoral catalana.

El projecte d’R+D+I del Ministeri d’Economia i Competitivitat, Urbanismo sostenible y cambio climático, que dirigeix el professor Joan Manuel Trayter, treballa en les implicacions jurídiques relacionades amb la pràctica urbanística i el medi ambient. El tema d’especial interès és la possibilitat que té el Dret de facilitar instruments per a la protecció del territori. Josep M. Aguirre prossegueix la línia de recerca amb El règim jurídic del litoral català, una tesi doctoral que ha defensat recentment i a la qual ha dedicat els darrers anys de treball, que ha compaginat amb la docència a la Facultat de Dret de la UdG. El professor Joan Manuel Trayter, que ha dirigit la tesi, el va esperonar a abordar aquesta temàtica arran de la tramitació, l’any 2004, d’una figura innovadora a Catalunya, els plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC), que han esdevingut una figura clau per a la protecció del litoral.

Josep Maria Aguirre ha volgut proposar una solució i ha dedicat el gruix de la recerca a l’anàlisi dels marges que tindria el legislador català per desenvolupar el desplegament competencial en matèria d’ordenació del litoral a través d’una llei pròpia. Considera que hauria de donar resposta a quatre reptes importants, el primer dels quals és la proposició d’un nou encaix en la concurrència de competències en el litoral català a través d’un model de gestió integrada de l’espai costaner, amb la Generalitat com a administració de referència, i amb més protagonisme dels ajuntaments. En segon lloc, l’articulació de nous instruments d’ordenació i gestió de l’espai litoral a través d’un tercer PDUSC que incorporés disposicions específiques en l’àmbit del domini públic maritimoterrestre. L’articulació d’un règim econòmic i financer propi del domini públic maritimoterrestre català i una nova política fiscal que permeti desenvolupar polítiques més ambicioses en l’ordenació litoral constituirien el tercer repte. Finalment, la limitació, per mitjà de la nova llei d’ordenació del litoral català, dels efectes negatius de la reforma de la Llei de costes, a la vegada que es proporciona més seguretat jurídica i claredat de criteri als gestors d’aquest espai.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats