ESP | CAT | ENG

Una investigadora de la UdG proposa una alternativa per al tractament d’aigües contaminades amb arsènic


Raquel Güell ha estudiat l’ús de diferents tipus de membranes funcionalitzades per al transport d’espècies d’arsènic i crom presents a l’aigua. A la seva tesi doctoral, també ha desenvolupat una nova metodologia basada en sensors òptics i electroquímics per facilitar la monitorització de crom hexavalent, coure, cadmi i plom en aigües contaminades.

La problemàtica de les aigües contaminades de forma natural amb arsènic (As) és una de les grans preocupacions en diferents àrees del món. Els sistemes de tractament més habituals per eliminar l’arsènic de l’aigua es basen en la precipitació o adsorció. Ara, la investigadora de la Universitat de Girona (UdG), Raquel Güell, ha demostrat que els sistemes de membrana activades amb molècules específiques poden ser una alternativa.

Els tres tipus de membranes estudiades –membranes líquides suportades, membranes d’inclusió polimèriques i membranes comercials d’intercanvi iònic– han permès l’eliminació quantitativa de les espècies inorgàniques d’As (V) de manera eficient i en un temps relativament curt. D’altra banda, els tres tipus de membrana han permès la separació selectiva d’espècies d’As (V) i As (III), el que posa de manifest la seva utilitat en el desenvolupament de sistemes d’especiació / detecció d’aquests analits.

La configuració de membrana en fibra buida s’ha mostrat de gran utilitat com a tècnica de preconcentració d’ions cromat presents en aigües procedents de la indústria galvànica, facilitant tant l’anàlisi d’aquesta espècie cancerígena com la reducció del volum d’aigua contaminada. Per aquesta mateixa espècie també s’ha desenvolupat un sensor òptic selectiu al crom hexavalent, o Cr (VI), i ha permès la seva determinació en diferents matrius aquoses.

A la seva tesi doctoral, Raquel Güell ha desenvolupat també una metodologia analítica basada en microelectrodes serigrafiats per a la monitorització de plom (Pb), cadmi (Cd) i coure (Cu). El gran avantatge que presenten aquests elèctrodes és la seva mida tan reduïda i que, per tant, facilita la miniaturització dels processos que habitualment tenen lloc al laboratori així com l’anàlisi in situ.

La investigadora
Raquel Güell Martí (Anglès, 1983) es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat de Girona el 2005. La investigadora ha realitzat estades de recerca a l’Institut Català de Nanotecnologia (Bellaterra) i a la Universitat Nova de Lisboa, ha publicat set articles en revistes especialitzades i ha participat en conferències nacionals i internacionals.

Recentment, Raquel Güell s’ha doctorat amb el treball “Development of chemical separation processes for the treatment and monitoring of metallic cations and oxoanions in polluted watters” que ha desenvolupat en el grup de recerca Química Analítica i Ambiental de la UdG, sota la direcció de la Dra Enriqueta Antic i la Dra Claudia Fontàs.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats