ESP | CAT | ENG

Línia de Sostenibilitat Turística (LST)

Aquesta línia té com a objectiu impulsar la recerca realitzada en les línies de Sostenibilitat Turística i Ambiental. Tant a la UIB com a la UdG l’excel·lència en aquesta línia l’avalen 23 grups de recerca d’excel·lència, 5 instituts universitaris, un mixt amb el CSIC i un altre amb l’INIA, que treballen en temàtiques relacionades. A la UIB destaquen l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i el Centre de Recerca Econòmica (CRE), als quals s’afegeix la recent creació de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i de l’Economia de l’Aigua (INAGEA), institut mixt entre l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la UIB. A la UdG destaquen l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), institut de la xarxa de centres de recerca de la Generalitat (CERCA), participat per la UdG.

A continuació es llisten els principals recursos clau interns del Campus e-MTA que mostren la fortalesa de la Línia de Sostenibilitat Turística. A la secció Agregacions es detallen els actors que reforcen aquestes fortaleses i amb els quals es completen els recursos clau relacionats amb la transferència.

Docència:

 • Lideratge i coordinació de l’únic màster Erasmus Mundus en l’àmbit del turisme: European Master in Tourism Management.
 • Implantació del Grau en Turisme en 9 centres diferents en l’entorn del Campus (facultats de Turisme de la UdG i la UIB, com també en 7 centres adscrits més a Girona, Barcelona i Eivissa).
 • Formació Professional: Centre Nacional de Referència en FP Turisme.
 • Grau en Turisme: Certificació TEDQUAL de l’Organització Mundial del Turisme.
 • La capacitat de formació de doctors en aquest àmbit, amb la realització de 37 tesis doctorals sobre turisme en els últims anys a la UIB i la UdG.

Recerca:

 • L’excel·lència científica i la capacitat d’atracció de talent internacional de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). Les principals línies de recerca són: Ecologia, evolució i sistemàtica en ambients insulars; Estructura, dinàmica i funcionament dels sistemes marins; Física i tecnologia del sistema oceànic costaner: observació, predicció i interaccions; Investigació del canvi global.
 • L’IMEDEA compta amb investigadors de renom:
  • Carlos Duarte, coordinador de l’Expedició Malaspina (2010-2011), Premi Nacional d’Investigació Alejandro Malaspina de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals, Premi Jaume I de Protecció del Medi Ambient.
  • Joaquim Tintoré (actualment director del SOCIB), Premi Nacional d’Investigació Alejandro Malaspina de Ciències i Tecnologia dels Recursos Naturals.

 • La capacitat d’anàlisi i avaluació, en termes econòmics, dels impactes del turisme per part del CRE, un institut de recerca de la UIB patrocinat per Sa Nostra, que elabora anualment l’informe econòmic i social de les Illes Balears i el butlletí de conjuntura econòmica cada quadrimestre.
 • La participació de Joan Nogué, Premi Rei Jaume I en urbanisme i paisatge, membre de l’Institut de Medi Ambient de la UdG i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb seu a Olot (Girona).
 • Participació en 3 Projectes CONSOLIDER vigents.

Transferència:

 • El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE-UdG), especialitzat en el tractament de la informació geogràfica i l’ús i aplicació de Geo-TIC.
 • L’existència de les següents càtedres relacionades amb la sostenibilitat turística: Càtedra Sol-Meliá d’Estudis Turístics, Càtedra Telefònica de Sanitat Digital i Turisme Sostenible, Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible, Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació, Càtedra de Geografia i Pensament Territorial, i Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis.

Indicadors de la Línia de Sostenibilitat Turística:

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats