ESP | CAT | ENG

Presentació

El món ha de respondre de forma holística al doble repte del canvi climàtic i la pobresa. A la Cimera de Johannesburg i al Programa d’Acció de Brussel·les, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) va reconèixer que el sector turístic contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en particular els relatius a la reducció de la pobresa, a la conservació ambiental i a la creació d’oportunitats d’ocupació per a les dones, les comunitats indígenes i els joves.

El turisme mundial, que té com a epicentre la Mediterrània, es troba immers en un procés de mutació sense precedents que exigeix ??grans dosis d’innovació. Cal esmentar que les Balears i Catalunya són les dues primeres comunitats en arribades internacionals de turistes a Espanya, que al seu torn és la tercera destinació turística del món. Ambdues comunitats autònomes, en conjunt, compten amb més de 500.000 places hoteleres, que representen prop del 35% del total nacional, i les principals cadenes hoteleres balears i catalanes s’han assentat a pràcticament totes les principals destinacions turístiques  internacionals.

D’altra banda, l’àrea de la Mediterrània occidental és un espai singular on es produeixen tensions en relació a la preservació de la qualitat del sistema costaner, la gestió del cicle integral de l’aigua i els models de captació i abastament d’aigua potable. Aquestes tensions fan imprescindible una gestió adequada del medi ambient i de l’aigua com a recurs bàsic per a la subsistència de l’ésser humà. Així doncs, l’àrea mediterrània és un dels escenaris que millor reflecteixen les tensions contemporànies en la gestió de l’aigua per la seva climatologia i per les seves condicions d’escassetat d’aigua potable.

En els àmbits estratègics del Turisme i l’Aigua no existeixen al nostre país unes altres instituciions del coneixement que presentin una trajectòria tan sòlida i compromesa com la UIB i la UdG, atès que les característiques del seu entorn geogràfic, ambiental, cultural i econòmic les han portades a això. El denominador comú dels seus entorns regionals passa per l’aplicació de coneixement a un recurs tan valuós i necessari per a la vida com és l’aigua. Així mateix, el turisme s’ha convertit en la seva principal font d’activitat i riquesa econòmica i de generació d’oportunitats per a les persones. Turisme i Aigua són doncs el seu denominador comú i han conformat la seva capacitat de fer aportacions significatives en el marc de la societat global. Són, també, la palanca cap al seu futur, que se sustenta en la base de les línies d’especialització d’ambdues universitats.


Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats