ESP | CAT | ENG

Màster en Medi Ambient: Respostes per a un escenari cada cop més complex


La UdG proposa el Màster en Medi Ambient com una eina de formació pluridisciplinària per entendre la relació que establim amb el territori. En conseqüència, els estudis disposen d’una forta dosi de transversalitat per proporcionar als qui els segueixen una visió holística del fenomen.

En una consulta al cercador d’imatges d’internet, quan se li proposa el terme anglès “environment”, retorna més de quatre mil milions de resultats. La quantitat d’imatges que fan referència al medi ambient és esfereïdora. Tant, com la impossibilitat de captar-ne la complexitat amb cap d’elles ni, possiblement, amb la suma de totes. El medi ambient no és una imatge fixa. Abasta més, i potser molt més, del que som capaços de veure-hi. Però el nostre entorn no és tan sols una maquinària observable, sinó que ens relacionem amb ell i en la relació el modifiquem. I ens modifica. Si comprendre’l en tota la seva dimensió pot resultar una tasca inabastable, la relació que hi establim té unes conseqüències que potser sí que poden ser mesurades. De la comprensió dels resultats de les mesures es pot aspirar a un vincle el més virtuós possible. És cert que, fins ara, aquesta relació ha estat més potinera que virtuosa, però per promoure un gir, per desequilibrar la balança, per assolir la sostenibilitat, cal estudiar-la, comprendre-la tant com sigui possible i actuar. Unes accions que poden ser dutes a terme des de diversos fronts, un dels quals, potser el més proper i també el més efectiu, és el que desenvolupen els tècnics en medi ambient, els quals, revestits d’un coneixement holístic, n’aborden la gestió des de la perspectiva més àmplia possible.

La Universitat de Girona ofereix un màster en Medi Ambient que posseeix les característiques adequades per formar professionals del medi ambient amb l’amplitud de mires necessària. Un curs que aborda la qüestió des de perspectives diferents, com ho són la física ambiental, la biologia ambiental i la geografia. El màster el coordina la geògrafa Margarida Castanyer, professora a la UdG, directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i Presidenta de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori. Castanyer defensa l’aposta per l’heterogeneïtat dels àmbits que componen el màster com una via per a la “formació de professionals que puguin plantejar dubtes i respondre preguntes en un escenari cada cop més complex”. Uns professionals que hauran de cercar l’eficiència tecnològica i econòmica de les solucions que posaran en marxa amb la premissa de respectar l’entorn.

Un màster amb tres itineraris
La docència del màster, que comprèn seixanta crèdits, està condicionada pels tres itineraris descrits. Així doncs, i després d’un tronc comú, els estudiants que s’especialitzaran en biologia es trobaran amb un curs que proposa una mirada àmplia sobre les relacions dels organismes vius i l’aigua dolça terrestre, i els ambients marins. Tractaran les invasions biològiques, la conservació dels ecosistemes, les disfuncions als ecosistemes mediterranis o l’anàlisi multivariant de dades del medi ambient. Els que triïn l’itinerari de física ambiental entraran en els camps de recerca dels grups de Física Ambiental, el de Sistemes Complexos i el de Fluids, Energia i Medi Ambient i al Laboratori d’Enginyeria Química, Agrària i tecnologia Agroalimentària. En definitiva, s’introduiran en un itinerari que els proposa un aprofundiment en l’estudi, la diagnosi i la gestió del medi ambient a partir de les eines que són pròpies de la física. A l’itinerari de la Geografia, l’estudiant trobarà assignatures de territori i societat, ecologia del paisatge, desenvolupament territorial, fotointerpretació, gestió ambiental del turisme, entre altres.

Castañer explica que els diferents itineraris de què es composa el màster no són cambres estanques, i que els estudiants, en funció de la seva formació, comparteixen assignatures d’uns i dels altres, tot, amb la intenció d’obtenir una formació tant diversificada com sigui possible, per copsar com més i millor la complexitat que conté el medi ambient, el detall que se li escapa a la fotografia.

Coneix millor el màster en Medi Ambient, aquí.

Tots els màsters de la UdG, aquí.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats