ESP | CAT | ENG

Marilós Balaguer: “Ensenyem que l’aigua cal comprendre-la com una problemàtica global”


La necessitat de formar professionals que s’especialitzin en la resolució de problemes associats amb l’ús i la gestió de l’aigua ha impulsat la UdG, des de l’any 2006, a oferir un màster que proporciona les eines precises per a una diagnosi correcta en la gestió dels recursos hídrics.

Marilós Balaguer coordina el Màster en Ciència i Tecnologia de l’aigua de la UdG. Defensa la necessitat de formar professionals que s’especialitzin en la resolució de problemes associats a l’ús i la gestió de l’aigua, un entorn en el qual es requereix la integració d’aspectes científics, tecnològics i socials per abordar de manera panoràmica les problemàtiques que hi du associades. Una visió de conjunt que depassa la que proporcionen els diferents graus que tracten la qüestió, siguin de l’àmbit científic o tècnic. El Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua compta, per assolir els objectius d’integració descrits, amb una plantilla d’investigadors de primer ordre, amb una llarga trajectòria de recerca en disciplines molt diferents –tecnologia, química, ecologia, hidrologia, microbiologia, economia i ciències socials– que tenen com a comú denominador l’estudi de l’aigua. El ventall de disciplines que integren el màster fa que l’estudiant obtingui una visió àmplia del recurs, per tal que sigui capaç de enfrontar-se a les qüestions relatives o lligades al seu ús.

Objectiu: formar professionals que millorin l’aprofitament del recurs

L’objectiu del màster és, doncs, formar professionals de la diagnosi i la gestió de l’aigua, mitjançant l’aprofundiment en els coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris. Proporciona no solament aquests coneixements, sinó que impulsa els aspectes pràctics i la realització de projectes plantejats en col·laboració amb entitats públiques i privades. Des de la coordinació del màster s’insisteix que, als professionals i als investigadors que es dediquen a l’aigua, els cal comprendre les problemàtiques associades des d’una perspectiva global i que, el pla d’estudis, fa èmfasi en aquesta visió. “És, el de l’aigua, un cicle que cal treballar per tancar-lo cada cop més”, afirma Balaguer, que fa referència la necessitat de reutilitzar l’aigua que consumim i que ha de fer que, a través una adequada gestió, s’esvaeixin les amenaces que avui es dibuixen per al futur.

El màster ofereix vint places –la seva capacitat està condicionada per les diferents pràctiques que es duen a terme, perquè un nombre més gran d’estudiants les dificultaria– la qual cosa fa que el procés de selecció dels estudiants sigui imprescindible. Els candidats procedeixen de diversos camps, com són la geologia, la química, el medi ambient, l’enginyeria química o electrònica o la farmàcia, entre altres. L’amenaça de la diversitat de procedències es resol ben aviat perquè, només començar, els estudiants inicien una pràctica de camp en què, al llarg de dos dies conviuen i, a més de conèixer-se, comparteixen les experteses de cadascú, la qual cosa els fa més col·laboratius.

Avançat el curs, realitzaran pràctiques als laboratoris i visitaran empreses relacionades amb la temàtica d’estudi, uns aspectes molt aplicats que els organitzadors del màster consideren de gran importància. Durant el procés lectiu, es desenvolupen projectes-curs en les diferents disciplines per tal de poder aplicar, no només els coneixements precedents, sinó les metodologies d’anàlisi i diagnosi adquirides. Un exemple és el projecte que realitzen els estudiants, que consisteix en l’estudi d’un tram d’un riu en què fan la diagnosi del seu estat químic i ecològic, valoren l’ús que se’n fa de l’aigua i realitzen propostes per valoritzar l’indret (per exemple, propostes de rutes d’interès cultural). El més interessant del projecte és que els estudiants el presenten en exposició pública al poble en què ha tingut lloc l’estudi, i es convida els representants de l’ajuntament i les institucions relacionades amb la gestió de l’aigua. Per tant, el treball de recerca obligatori es desenvolupa de la manera més profitosa possible, la qual cosa posa els estudiants en contacte amb problemes del sector i els proporciona la possibilitat d’enfrontar-s’hi i buscar-hi alternatives i solucions.

De cara al futur, Balaguer explica que amb la concessió del CEI a la UdG la intenció és aprofitar l’oportunitat per aconseguir que el de Recerca i Tecnologia de l’Aigua esdevingui un Màster Erasmus Mundus.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats