ESP | CAT | ENG

L’IMEDEA (CSIC-UIB) estudia l’impacte dels canvis extrems a la mar durant el segle XXI a la costa de Bilbao


L'IMEDEA (CSIC-UIB) estudia l'impacte dels canvis extrems a la mar durant el segle XXI a la costa de BilbaoUna recerca científica realitzada per investigadors de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia ha explorat l’impacte de les crescudes extremes que resulten de la combinació de les oscil·lacions de les marees i dels canvis en el nivell de la mar i en les marees de tempesta durant el segle XXI a la costa biscaïna. El treball avalua els impactes dels canvis del nivell de la mar en escenaris de canvi climàtic durant el segle XXI, en el cas d’estudi, de Bilbao. «S’ha triat aquesta àrea geogràfica perquè es disposa de dades topogràfiques de gran precisió que han permès determinar amb fiabilitat cotes d’inundació i tipologies de les àrees afectades (zones urbanes, residencials, naturals, etc.)» precisa la doctora Marta Marcos, investigadora de l’IMEDEA (CSIC-UIB), organisme mixt de recerca entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB), i autora principal de l’estudi.Per desenvolupar el model de predicció s’han considerat dos escenaris climàtics possibles dels que defineix el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (en anglès Intergovernamental Panel on Climate Change, IPCC): un amb canvis moderats i un altre de més negatiu. Per cada un d’aquests escenaris l’estudi té en compte els efectes de la pujada gradual del nivell mitjà de la mar per encalentiment i desgel, com també els canvis en les tempestes i el seu impacte en els nivells de la mar extrems (efectes de pressió atmosfèrica i vent). Ambdues contribucions s’han obtingut a partir de simulacions de models numèrics.

Aquesta metodologia ha permès establir els nivells màxims que es preveu que s’assoliran al llarg del segle XXI, sota els escenaris considerats, respecte a la situació actual. El treball, publicat a la prestigiosa revista Climate Research, ha estimat que les àrees inundables a la costa de Biscaia a final de segle poden arribar a triplicar les actuals i, d’aquestes, el 50 per cent corresponen a terrenys urbanitzats, tant residencials com industrials. Tal com es pot observar a través dels resultats del model, l’àrea inundable representa un augment de més de tres vegades en comparació amb l’àrea de risc dels actuals extrems del nivell de la mar.

«L’estudi dóna una idea de la variabilitat regional de nivell de la mar i dels riscs d’inundació locals, de manera que proporciona informació necessària per a la formulació de mesures eficaces d’adaptació a mitjà termini als canvis extrems del nivell de la mar», conclou la doctora Marta Marcos.


Referència bibliogràfica

MARCOS, M., CHUST, G., JORDÀ, G., CABALLERO, A. «Effect of sea level extremes on the western Basque coast during the 21st century». Climate Research, Vol 51:237-248, 2012. DOI: 10.3354/cr01069.

 

Font i foto: IMEDEA (CSIC-UIB)


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats