ESP | CAT | ENG

La UIB vigila els nivells de radioactivitat ambiental


laboratori de radioactivitat ambiental de la UIBLa Universitat de les Illes Balears (UIB) col·labora amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la detecció d’eventuals variacions anormals en els nivells de la radioactivitat presents de forma natural en el medi ambient. Aquesta tasca de vigilància es fa a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) de la UIB, la unitat cientificotècnica que s’encarrega de donar suport a la recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de les mesures de radioactivitat a nivells ambientals.

Radioactivitat d’origen natural

La radioactivitat és un fenomen present de forma natural en el medi ambient. L’ésser humà en viu envoltat: rep la radiació còsmica, procedent de l’espai, i la radiació procedent de la Terra; i a més ingereix a diari productes que contenen substàncies radioactives, en quantitats mínimes. Fins i tot, el cos humà conté elements radioactius, com carboni 14 i potassi 40 als músculs. Aquestes radiacions d’origen natural depenen de nombrosos factors, com ara el lloc on es visqui, la composició del sòl, els materials de construcció, l’estació de l’any, la latitud i, en certa mesura, les condicions meteorològiques.

El LaboRA de la UIB està integrat a la xarxa d’estacions de mostreig del CSN, organisme estatal encarregat de l’avaluació i el control de les instal·lacions nuclears i radioactives com també de controlar i vigilar els nivells de radioactivitat. Aquesta vigilància permet controlar la qualitat radiològica del medi ambient. A més, en cas de necessitat, com un accident que alliberàs material radioactiu al medi ambient, permet disposar d’informació sobre la dispersió d’aquest material radioactiu arreu del territori per prendre les oportunes mesures de protecció.

Mapa radiomètric de les Illes Balears

Entre les tasques desenvolupades pel LaboRA destaca l’elaboració, l’any 2009, d’un mapa radiomètric de les Illes Balears per al CSN en el marc del projecte Mapa de Radiació Gamma Natural (MARNA), que té com a objectiu avaluar els nivells de radiació gamma natural a Espanya per estimar l’exposició a les distintes fonts radioactives d’origen natural. Els resultats obtinguts en el marc del projecte MARNA són de gran utilitat per als estudis epidemiològics dissenyats per investigar els efectes que produeixen, per si mateixos o en relació amb altres factors, les baixes dosis de radiació rebudes al llarg del temps; l’avaluació i el control dels increments de radiació de fons degudes a causes naturals; l’optimització de la selecció dels emplaçaments adequats per als equips de mesura de la radiació; l’estimació de les taxes de dosi absorbida i dosis equivalents que rep la població en relació als seus hàbits de vida; i l’estimació del potencial d’emissió de radó per un terreny en funció de la informació geològica i meteorològica complementària que es tingui.

Recerca i anàlisi de mostres

Pel que fa a la recerca, s’han desenvolupat estudis de distribució de radionúclids en mostres ambientals de les Illes Balears i, més recentment, cal esmentar el desenvolupament d’una línia de recerca en el camp de l’automatització de mètodes de separació radioquímics aplicats a mostres ambientals amb molt baixes activitats. Com a resultat d’aquestes investigacions, han sortit fins al moment vint-i-quatre publicacions, en revistes internacionals amb elevat índex d’impacte, llibres i edicions del CSN. A més s’han presentat quaranta-set comunicacions a congressos nacionals i internacionals i s’han realitzat dues tesis doctorals i tres projectes de màster.

D’altra banda, el LaboRA també ofereix serveis a usuaris externs i interns de la Universitat per a l’anàlisi de mostres de radioactivitat ambiental. Així, per exemple, el LaboRA duu a terme la determinació de radioisòtops en mostres de sòl i sediments per establir processos de sedimentació i erosió i per realitzar datacions de testimonis i desenvolupen sensors de radiació per dissenyar dosímetres personals i d’àrea. A més, mesura els paràmetres de radioactivitat en aigua potable i embotellada establerts per complir la normativa vigent.


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats