ESP | CAT | ENG

José Antonio Donaire i Manel Poch descriuen el nou paradigma turístic en el marc del Dia Mundial del Turisme


Amb motiu del Dia Mundial del Turisme, José Antonio Donaire, director de l’INSETUR, i Manuel Poch, coordinador científic del Campus E-MTA a la UdG, publiquen un article conjunt a la premsa de Girona en què descriuen el nou paradigma del turisme, que reproduïm a continuacio:

Un nou paradigma del turisme


Aquest any hi haurà per primera vegada en la història del turisme més de mil milions de turistes internacionals. En plena crisi, comptabilitzarem més turistes que mai. I les previsions parlen de 1.500 milions en poc més d’una dècada, un creixement que tindrà lloc en totes les regions del món, en les destinacions clàssiques i en les noves destinacions. El turisme s’ha fet global, de manera que ja no és possible trobar llocs sense turistes.


L’eclosió del turisme no amaga els seus efectes indirectes. Hi ha models turístics que han deteriorat els ecosistemes, que han ignorat la geografia preexistent, que han alterat la cultura local o que han acumulat recursos escassos. Hi ha massa evidències de models turístics equivocats, que han aportat beneficis però també evidents perjudicis. I quan posem en una balança els uns i els altres, de vegades els impactes són superiors als beneficis turístics. Altres vegades, és cert, no.


En els darrers anys, els organismes internacionals (encapçalats per l’Organització Mundial del Turisme) han proposat vies alternatives. Més turisme, d’acord; però també millor. I tant per la pressió de la població local com per la dels propis turistes, hem començat a imaginar models més responsables, més sostenibles, més encaixats a les geografies locals. El programa STEP (Sustanaible Tourism, Eliminating Poverty) proposa el turisme sostenible com una via per a la reducció de la pobresa. El programa de Canvi climàtic i turisme cerca estratègies per reduir la petjada ecològica dels turistes. I hi ha un programa específic que connecta les noves estratègies turístiques amb els Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides.


Aquest és l’escenari. Un increment dels viatges internacionals, un increment de la competència internacional i una demanda de sistemes turístics més equilibrats, més harmònics. I hi afegeixo: grans dosis de creativitat i innovació. Aquest nou escenari precisa de un nou paradigma turístic, basat en la transferència, el coneixement i la recerca bàsica i aplicada. Necessitem un nou turisme. Per això, el Dia Mundial del Turisme d’enguany està dedicat a la sostenibilitat energètica i el turisme sostenible.


El Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA) és una peça d’aquesta estratègia. La coordinació de grups de recerca diversos (de les TIC a la planificació, de l’economia a la domòtica) permet orientar el sector turístic i col·laborar en la millora de la competitivitat del sector turístic local i català. Permet també construir un node de referència en la intel·ligència turística i exportar know how, del Carib colombià a la Xina, del nord d’Etiòpia a la frontera mexicana. L’e-MTA vol contribuir a aquest projecte col·lectiu per a un turisme més equilibrat, un centre que no només millora el context geogràfic immediat, sinó que intenta donar respostes globals. En certa manera, tot està per fer i tot és possible.


José Antonio Donaire

Director de l’Institut Superior d’Estudis Turístics (INSETUR)
Turisme, un ecosistema innovador a la UdG


La importància del sector turístic a les nostres comarques i l’expertesa que en la seva recerca es té a la UdG, varen fer que aquest fos un àmbit considerat estratègic en el procés de reflexió que la UdG va plasmar en el seu document UdG 2020 i una de les línies estratègiques en el Campus de Excel·lència Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA), assolit conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).


En aquest context, el Dia Mundial del Turisme sembla un bon moment per fer una reflexió sobre l’estat de la qüestió. No hi ha dubte que en a dia d’avui, si es vol ser referent a nivell internacional, com és el nostre objectiu, cal aportar un valor afegit diferencial. Cal desenvolupar noves estratègies, estratègies innovadores en què establir llocs de trobada que vagin més enllà dels grups de recerca del campus, obertes i treballant colze a colze amb altres universitats de prestigi, la societat civil, les empreses del sector, les agrupacions de les mateixes i les institucions.


És en aquest context en què es treballa a l’eMTA. Per una banda, incrementant la massa crítica en el context del propi campus, establint grups de treball pluridisciplinaris que permetin fer front amb eficàcia els diferents aspectes de la complexitat turística. Així, s’han establert set grups de treball, on a més de professorat de turisme s’hi han incorporat representants de l’àmbit de la informàtica, la història, el dret, l’economia, etc. Com a suport en la definició de la seva estratègia i avaluació s’ha creat el Consell Assessor de Turisme de la UdG, amb la participació de professorat de la nostra institució amb una llarga trajectòria, encara que no forçosament específica en aquest àmbit, i que aporten el valor afegir de la seva experiència. Aquesta estructura està permetent incrementar la sol·licitud de projectes europeus i la presentació d’un nou programa de doctorat en turisme, a afegir als programes de grau i màster que amb tant d’èxit ja s’estan impartint, amb menció d’excel·lència inclosa. Per altra banda, aquest esforç ha de revertit en la societat i en l’entorn productiu, sens dubte els elements clau per posar en valor els resultats de la recerca. Això s’està plasmant amb l’establiment de convenis amb representants del sector, així com en l’organització de jornades de transferència com la que s’organitza conjuntament amb Aqualogy-Agbar en els aspectes de la interacció turisme i aigua, l’altre element estratègic de l’e-MTA.


Però hem d’anar més enllà, hem de ser capaços d’exportar l’expertesa adquirida, i és per això que en el marc del campus s’està  transferint aquest coneixement arreu del món en un procés d’internacionalització, imprescindible en el món actual. El camí no és fàcil, però en un dia com avui, sembla oportú remarcar com idees innovadores i el treball cooperatiu poden ser elements que ens ajudin amb èxit en aquest moment tant complex, perquè si s’hi creu, tot és possible.


Manel Poch Espallargas

Coordinador Científic del CEI e-MTA a la UdG


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats