ESP | CAT | ENG

Internacionalització

L’eix transversal d’e-Internacionalització del projecte de Campus e-MTA fa referència a la dimensió internacional que s’ha d’assolir i configurar en docència, recerca i transferència del coneixement. Aquesta dimensió es potencia de manera notable en l’àmbit transfronterer (amb el PRES-PM), europeu (amb Alemanya – Max Planck; França i Rússia) i internacional (especialment amb Llatinoamèrica i també la Xina, l’Índia i els EUA). Addicionalment, el procés d’internacionalització del Campus e-MTA es beneficia de l’efecte multiplicador de la integració del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), primera institució científica d’Espanya, que manté relacions de col·laboració amb els organismes de recerca de més de cinquanta països.

El procés d’adaptació al’Espai Europeu d’Educació Superior i a l’Àrea Europea de Recerca ha potenciat i incrementat la planificació de polítiques orientades a la internacionalització de totes les institucions integrants del projecte. Aquestes polítiques, com es comenta en altres seccions d’aquesta memòria tècnica, han permès establir aliances i xarxes internacionals, atreure professorat i investigadors visitants d’excel·lència, establir places postdoctorals, atreure estudiants internacionals procedents de sistemes educatius estrangers, i estimular la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS.

Existeixen al seu torn multitud de ponts internacionals establerts entre els instituts i els grups de recerca d’excel·lència del Campus e-MTA i els seus homònims internacionals. Aquests ponts, que contemplen des de relacions puntuals en aspectes de mobilitat d’estudiants i investigadors, fins acords concrets en aspectes docents o de cooperació, suposen la base de l’activitat d’internacionalitat de gran part dels investigadors. Una mostra de les activitats existents es pot consultar a www.udg.edu/inter i www.udg.edu/lauib/Connectats

En resum, alguns dels aspectes més destacats de la situació actual de les polítiques d’internacionalització és la següent:

  • En atracció d’estudiants estrangers, el Campus e-MTA és líder nacional. Les Illes Balears i Catalunya són, respectivament, la primera i la segona comunitat autònome en percentatge d’alumnat estranger matriculat. Els estudiants internacionals en el curs acadèmic 2009-2010 van ser més de 1.700, havent augmentat en els últims anys de manera remarcable en els màsters universitaris i doctorats. És destacable l’existència de plans d’acollida integral i les 50 beques anuals atorgades a estudiants internacionals de màster.
  • En accions de mobilitat destaca, per la seva alineació amb el projecte, la participació en els programes Erasmus, Erasmus-Mundus (arc mediterrani), CINDA i Orión (Llatinoamèrica), a més d’altres xarxes dels EUA, Xina, etc.
  • En dobles titulacions i titulacions conjuntes, destaquen les vinculades a les línies d’especialització del projecte i que es detallen a la secció 2.8, Aliances i xarxes.
  • Actualment 2 graus i 7 màsters s’imparteixen íntegrament en anglès.


Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats