ESP | CAT | ENG

Governança

La Governança del CEI PM estarà basada en un consorci administratiu, que és l’eina formal més adequada per al tipus d’actuacions que es plantegen per aquesta entitat, seguint el model dels ens gestors europeus.

Òrgans del consorci

Els òrgans del Consorci seran:

  1. La Presidència del Consorci serà exercida per un expert de prestigi internacional seleccionat mitjançant concurs. El president tindrà amplis poders executius que permetin agilitat d’actuació i amb una permanència estable i garantida durant el desenvolupament del projecte.
  2. El Consell de Direcció, màxim òrgan de decisió del projecte, estarà constituït pel president del Consorci, les dues rectores de les universitats consorciades, el president del CSIC i altres representants d’entitats agregades, i s’encarregarà de fixar les línies generals d’actuació i d’aprovar el pressupost de l’entitat.
  3. El Consell Assessor, òrgan consultiu de caràcter tècnic, la missió és assessorar al Consell de Direcció. Constituiran el Consell Assessor professionals especialitzats en les línies estratègiques del CEI PM, designats pel Consell de Direcció. El Consell Assessor serà presidit pel president del Consorci. El seu funcionament s’ajustarà a les directrius del Consell de Direcció.
  4. L’Oficina de Gestió del Projecte, òrgan de gestió ordinària del consorci, amb personal dedicat exclusivament a desenvolupar el projecte, el principal comesa és connectar les persones i entitats agregades al campus, servir de porta d’entrada per a agents internacionals interessats en el projecte, promoure internacionalment la seva imatge i desenvolupar i implantar les seves actuacions.
  5. El gerent serà el de les universitats que formen el consorci en torn rotatiu anual, començant pel que ho sigui de la Universitat més antiga i seguint per la resta en el mateix ordre, i tindrà al seu càrrec la gestió ordinària d’aquest i l’execució dels acords del Consell sota la direcció del seu president.

Processos executius
A nivell executiu, la governança del projecte estarà distribuïda en tres nivells:

  • A nivell estratègic, per la Consell Assessor
  • A nivell tàctic, pel Consell de Direcció
  • A nivell operatiu, per l’Oficina de Gestió del Projecte d’acord amb l’esquema que presentem.


Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats