ESP | CAT | ENG

Línia d’Alimentació i Salut (LAS)

La Línia d’Alimentació i Salut es basa en la capacitat científica de diversos instituts universitaris i centres de recerca com l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), el Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada (CIMERA), l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi), que és el centre d’investigació associat a l’Hospital Universitari Josep Trueta, l’Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) i l’Institut d’Investigacions Agroambientals i de l’Economia de l’Aigua (INAGEA). En aquest entorn treballen 40 grups competitius de la UIB i la UdG que centren la seva recerca totalment o parcialment en Alimentació i Salut en els camps de Biotecnologia, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Aplicada a la Salut. Cal destacar la forta presència que en aquest àmbit té l’Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària (IRTA) a Girona, que a través del Campus Agroalimentari de Girona (CAG) creat conjuntament amb la UdG l’any 1998, potencia la formació pràctica en aquest àmbit. També es destaca el paper important del Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA) com a projecció del sector empresarial en aquest entorn de recerca i formació.

A continuació es llisten els principals recursos en què se sustenta aquesta línia:

Docència:

  • El màster en Biotecnologia Alimentària, màster universitari verificat per l’ANECA, que ofereix la possibilitat de cursar la via de recerca i la professionalitzadora, incloent la realització d’un treball d’iniciació a la recerca o una estada en una empresa del sector agroalimentari, respectivament.
  • Els estudis de grau en Medicina de la UdG, de recent creació i que imparteixen la totalitat de la docència basada en problemes, majoritàriament en grups de treball de deu alumnes.
  • La docència que imparteix el CAG, que comprèn des dels cicles formatius de grau mitjà a l’escola de Capacitació Agrària de l’Empordà, que depèn del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya fins els estudis de grau en Enginyeria Agroalimentària i la llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments que s’ofereixen a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

Recerca:

  • El potencial investigador dels components de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), reflectit en 140 publicacions internacionals l’any 2008.
  • L’ IdIBGi amb articles científics altament citats en el Web of Knowledge (386, 306 i 203). En el Rànquing SCImago 2010, els investigadors biomèdics de l’Hospital Josep Trueta ocupen una excel·lent posició en l’entorn mèdic espanyol sota l’indicador de qualitat (Field Normalized Citation Score).
  • La projecció internacional del grup d’excel·lència de Nutrigenòmica de la UIB, que coordina el projecte europeu BIOCLAIMS i participa en 2 de les 8 plataformes de la xarxa d’excel·lència NuGO, formada per 23 institucions i de la qual és membre fundador el professor de la UIB Andreu Palou, Premi Nacional d’Alimentació i Salut.
  • L’INTEA, que aglutina grups de referència internacional en biotecnologia agroalimentària i participa en tres projectes del FP7 de la UE, en les línies de recerca: Caracterització de plantes modificades genèticament. Traçabilitat i coexistència. Efectes no intencionats dels transgens en plantes. Plantes com a biofactoria de proteïnes i pèptids antimicrobians. Desenvolupament de bioplaguicides i biofertilitzants microbians i pèptids antimicrobians sintètics per agricultura. Desenvolupament de nous ingredients alimentaris.

Transferència:

  • L’existència de 7 càtedres amb temàtiques directament relacionades amb la línia d’Alimentació i Salut: Càtedra de Promoció de la Salut; Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball; Càtedra d’Esport i Educació Física; Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en el Àmbit Rural; Càtedra de Malalties Cardiovasculars, Càtedra d’Alimentació i Salut Bucodental i Càtedra de Salut Laboral.
  • 34 patents transferides al sector productiu, més del 30% dels fàrmacs espanyols en fase preclínica i la creació d’11 empreses de base tecnològica derivades ubicades en els parcs científics del ParcBit (Palma) i Parc CT de la UdG (Girona).
  • Els grups de la UdG pertanyents a la Xarxa TECNIO (ACCIÓ) amb un volum considerable de contractes i serveis al sector d’Alimentació i Salut: CIDSAV (sanitat vegetal i compta amb laboratoris acreditats amb la certificació ISO9001:2008), LIPPSO (disseny i síntesi de pèptids funcionals) i Technosperm (qualitat espermàtica i biotecnologia de la reproducció).

Indicadors de la Línia d’Alimentació i Salut

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats