ESP | CAT | ENG

Defineixen noves formes d’accés aleatori paral•lel per a la renderització interactiva


Ismael Garcia ha definit, a la tesi doctoral, una nova forma d’accés aleatori paral·lel en estructures de dades que contenen informació de superfícies i d’imatge, amb una construcció eficient, un emmagatzematge compacte i uns patrons d’accés a la memòria coherents en les operacions de consulta.

La recerca d’Ismael Garcia, que recull la tesi doctoral Parallel spatial data structures for interactive rendering, que ha dirigit Gustavo Patow, del Grup de Geometria i Gràfics del Departament d’Informàtica Aplicada, Matemàtica i Estadística, ha explorat una idea clau: la creació d’un mapatge de les dades d’entrada, espacials, sobre una graella regular i compacte, en què cada cel·la conté una descripció local de la informació de forma i aparença visual dels detalls associats a una regió del domini regular. Un patró d’accés semblant permet reduir el cost d’ample de banda en les transferències d’informació, la qual cosa resulta molt avantatjós en la majoria de les arquitectures multi-nucli i resulta un element crucial per proporcionar una elevada velocitat de renderització.

De resultes de la recerca que ha dut a terme, Garcia, treballa des del mes de setembre a la seu central d’ARM, a Cambridge, al Regne Unit, com Staff GPU Computing Engineer, amb l’objectiu de dissenyar noves tecnologies mòbils que permetin el millor rendiment computacional, en la realització de tasques algorísmiques complexes, amb el mínim cost energètic.

Una aportació per millorar la velocitat de processament

Els avenços en les unitats de processament gràfic (GPU) han introduït noves arquitectures paral·leles de diversos nuclis processadors en un únic dispositiu. Els algorismes gràfics, i les estructures de dades que els conformen, han d’adaptar-se per aprofitar els aspectes específics de les presents i futures arquitectures paral·leles. La causa és que les estructures de dades estàndard estan dissenyades per CPUs i GPUs no programables i no són ni prou escalables ni prou flexibles perquè permetin la integració al nou paradigma de la computació paral·lela. En aquest sentit, la recerca que ha dut a terme Ismael Garcia s’afegeix als reptes que té al davant la investigació en computació gràfica interactiva, que és el de la definició d’estructures de dades que puguin ésser creades de manera eficient, i que siguin de fàcil actualització i accessibles en paral·lel.

Garcia explica que el context dels gràfics per ordinador està estretament relacionat amb les dades espacials, que es defineixen per punts, línies, rectangles, regions, superfícies i volums. “La representació de les dades sempre ha jugat un paper crucial en les aplicacions i, de fet, molt sovint, és imprescindible un accés eficient a les dades per millorar el rendiment, en clau de la complexitat del temps algorísmic”, afegeix l’investigador. A tall d’exemple, destaca que les dades espacials irregulars s’han d’organitzar o tornar a mostrejar en dominis regulars per tal de donar suport a una avaluació paral·lela eficient en les GPUs avançades, perquè “les estructures de dades espacials regulars permeten que les mostres originals es puguin recollir i consultar en paral·lel de manera molt eficient.”

És per aquest motiu que l’objectiu principal de la tesi ha estat la definició de noves formes d’accés aleatori paral·lel en estructures de dades amb informació de superfícies i d’imatge, amb una construcció eficient, un emmagatzematge compacte i uns patrons d’accés a la memòria coherents en les operacions de consulta. El resultat ha estat el desenvolupament d’un mètode que permet separar la forma i els detalls de l’aparença visual, a partir de malles d’alta resolució, que fan el mapatge de la informació, de manera interactiva, en dominis més simples i de baixa resolució. També, proposa un marc d’edició geomètrica per convertir malles irregulars en triangles d’altra resolució en representacions més simples basades en un domini de cubs, a partir de la generació d’una estructura fàcilment paral·lelitzable que es basa en primitives quadrangulars. De manera complementària, ha plantejat un nou esquema de hashing paral·lel per a l’organització i compactació de dades espacials en estructures amb un elevat factor de càrrega, la qual cosa “representa uns avantatges excepcionals per explotar la coherència espacials de les dades d’entrada i els seus patrons d’accés a la memòria.”


Puntuación
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
no hay comentarios Síguenos en facebook y en twitter

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats