ESP | CAT | ENG

Convenis amb l’Obra Social la Caixa

Conveni edició 2013 del programa Campus Universitaris i Creixement Econòmic

El programa “Campus Universitaris i Creixement econòmic” pilot, promogut per l’Obra Social “La Caixa” ha renovat la seva fe en el Campus e-MTA mitjançant el desenvolupament d’un nou contracte amb la UIB i la UdG aquesta vegada centrant-se en els sectors de Turisme i Gastronomia. Els principals objectius són:

  • Promoure l’ocupació i el desenvolupament a nivell regional en les dues àrees.
  • Desenvolupar un pla d’acció de les dues àrees de manera conjunta amb els actors regionals i d’acord a les necessitats de la UdG.
  • Desenvolupar un marc de treball entre la UdG i els poders públics de la comunitat regional i autonòmiques per alinear les iniciatives públiques amb les necessitats locals i regionals del sector econòmic.
  • Establir una cooperació amb els fets Agroalimentaris Xarxa CEIS (Fundació Triptolemos) en el marc del projecte “Diàlegs” per coordinar alguns esdeveniments relacionats amb Turisme i Gastronomia, i presentar els resultats d’aquests esdeveniments “a l’Alimentaria 2014.
  • La creació d’un document resum de les conclusions recollides de totes les jornades, el detall de les mateixes, així com les empreses participants, i el procés seguit per potenciar el sector Turisme i Gastronomia.  

 

Conveni edició 2012 del programa Campus Universitaris i Creixement Econòmic

El programa pilot “Campus universitaris i creixement econòmic”, impulsat per l’Obra Social “La Caixa”, vol traslladar a la societat la confiança de que hi ha una sortida a l’actual crisis socioeconòmica si es treballa conjuntament i de forma coordinada en el marc del principi de bones pràctiques i de la societat del coneixement, amb un especial esforç de tots els actors implicats.

L’objectiu d’aquest programa és de posar en valor el paper que juguen les diferents universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i les estructures de transferència i innovació en el desenvolupament econòmic d’Espanya, reactivant els projectes públics i privats posats en marxa pels promotors de l’agregació estratègica del campus d’excel·lència Campus e-MTA, en el marc del programa Campus d’Excel·lència Internacional desenvolupat pel Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya durant el període 2008-2011.

En el context d’aquest conveni, el Campus e-MTA desenvolupà un pla estratègic dirigit a la cerca d’un model de creixement econòmic a través de la transformació de la cartera de coneixement existent generat a l’entorn acadèmic. Aquest pla estratègic va concretar un pla operatiu dirigit a promoure i facilitar polítiques efectives de creixement en els sectors en els quals el Campus e-MTA s’ha posicionat amb fortalesa i el quals abasten un àmbit regional i transfronterer d’influència, tant a mig com a llarg termini.

El procés de diàleg per arribar a possibles solucions que es puguin incorporar al Pla Estratègic, fou desenvolupat pels actors tant públics com privats (universitat, administració i empreses) els quals constitueixen les agregacions promotores del Campus e-MTA i que sota la responsabilitat de la universitat coordinadora foren convidats a formar part del programa dirigit al sector turisme i aigua. 

Conveni edició 2013 del programa Campus Universitaris i Creixement Econòmic

El conveni amb l’Obra Social La Caixa, en la seva edició de 2013, se centra a desenvolupar activitats prioritzades en el pla estratègic dissenyat en el marc de l’edició anterior del programa “Campus Universitaris i Creixement Econòmic”. Aquestes activitats, finançades per l’Obra Social la Caixa, s’encaminen a promoure el creixement econòmic i la millora de la formació i l’ocupació en el sector del Turisme i la Gastronomia.

Es va convocar als agents implicats en la promoció del turisme i la gastronomia en dues jornades on es van analitzar propostes innovadores per a la generació d’activitats que influeixin sobre l’ocupació i el creixement econòmic en aquest sector. Aquestes jornades s’emmarquen en el projecte Diàlegs, promogut per la Xarxa de CEI Agroalimentaris (Fundació Triptolemos). Les conclusions van ser presentades a la Fira Alimentària 2014.

Obra Social La Caixa emta

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats