ESP | CAT | ENG

Conclusions

CONCLUSIONS AL PLA ESTRATÈGIC EL CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL EUROMEDITERRANI DEL TURISME I L’AIGUA COM A ELEMENT DINAMITZADOR DEL TERRITORI

 1. La Comissió Europea remarca que “les universitats europees, malgrat tenir una qualitat acadèmica bastant bona, no arriben a alliberar tot el seu potencial per estimular el creixement econòmic, la cohesió social i la millora de la qualitat i quantitat de l’ocupació”.
 2. Per tal d’assolir aquest objectiu, es va desenvolupar a l’estat Espanyol el Programa Campus d’Excel·lència Internacional (CEI), com un del eixos de l’estratègia de modernització de les universitats, implicant la concreció de projectes d’agregació d’actors públics i privats, centrats en el triangle del coneixement, que actuen en un entorn determinat, el “campus”, i sobre un àmbits sectorials i productius prèviament prioritzats.
 3. En aquest context, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Girona (UdG), l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) -mitjançant el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) i l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)-, van constituir el Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA) amb l’objectiu de transformar-se en un referent a nivell internacional en matèria d’innovació en sostenibilitat turística i gestió de l’aigua.
 4. La coincidència de la crisi econòmica i financera amb el desenvolupament del projecte CEI va provocar que el finançament necessari per desenvolupar accions estratègiques de millora no arribés amb la mateixa intensitat que ho havia fet a Alemanya i a França, per exemple.
 5. La Fundació “la Caixa” va detectar la necessitat d’accelerar estratègies sectorials i territorials que ajudessin a concretar les bases de la recuperació econòmica i l’ocupació. Així, l’estiu de 2012 va concretar el Programa Campus Universitaris i Creixement Econòmic amb l’objectiu de repensar el paper dels CEI i especialment el valor del coneixement i la innovació en el desenvolupament econòmic regional. En aquesta edició del programa el Campus e-MTA va ser un dels quatre campus seleccionats.
 6. Aquest objectiu implica la realització d’una tasca en què encara hi ha poca experiència com és la de preguntar-se conjuntament, universitats i centres de recerca i  institucions i sectors empresarials representants dels sectors, quina pot ser la participació del sistema de recerca per dinamitzar el territori. Per tal d’assolir aquest objectiu des del Campus e-MTA s’han programat, amb diferent format, més d’un centenar de trobades amb diferents agents del territori
 7. Aquesta tasca ha permès identificar que tant en l’àmbit del turisme com en el de l’aigua s’està produint una transformació. Transformació que és diferent en els dos àmbits però que tenen un tret comú: inclouen serveis avançats, on la recerca i la innovació tenen un paper important. Així mateix s’ha constatat que part d’aquest camí d’adaptació al canvi es pot fer conjuntament, que hi ha espai i voluntat de col·laboració.
 8. Com a productes ja concretats en aquest període es pot citar l’acord amb la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) amb l’objectiu de crear una cartera inicial de projectes a desenvolupar en el programa de finançament de innovació turística, l’encàrrec per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de realitzar un estudi sobre la petjada hídrica de Catalunya o la incorporació del Campus e-MTA a les plataformes estatals i europees mes significatives dels àmbits del turisme i l’aigua.
 9. Aquest procés d’interacció ha portat també a un replantejament de les actuacions de cooperació entre les dues universitats en tres àmbits concrets:
  • Escola de Doctorat Internacional, a partir de la coordinació de les dues escoles de doctorat d’ambdues universitats. En aquest marc, ja hi ha aprovat un programa de doctorat de turisme entre les dues universitats i s’ha aprofitat la iniciativa del programa de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya per liderar els àmbits d’aigua i turisme.
  • Ajuts a la transferència, amb la incorporació de dos gestors tecnològics com a element addicional per donar suport als grups d’investigació en l’organització de l’oferta tecnològica, detecció de mercats, preparació de projectes, etc.
  • Ponts internacionals, específicament en l’àmbit transfronterer (val a dir que  el Pol de Recerca i Ensenyament Superior Transfronterer Pirineus Mediterrània (PRES-PM) està en procés de conversió a Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Agrupació Europea de Cooperació Universitària PM).
 10.  Els resultats obtinguts es poden considerar no només prometedors quant a desenvolupament d’una estratègia, sinó que ja han permès obtenir resultats tangibles que s’espera que es vagin incrementant a mesura que es desenvolupin els projectes identificats en el Pla Estratègic.

 

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional

Universitat de les Illes Balears ⋅ Ctra. de Valldemossa, km 7.5 ⋅ Palma ⋅ 07122 Illes Balears ⋅ Tel: +34 971 173 000
Universitat de Girona - Campus e-MTA ⋅ Parc Científic i Tecnològic, Edifici Casademont ⋅ C. Pic de Peguera, 15, ⋅ 17003 Girona Tel. 972 419 678
CSIC. Serrano, 117 ⋅ 28006 Madrid ⋅ Tel: +34 914 113 077
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Edifici H2O - Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Emili Grahit 101- 17003 Girona

2012 © e-MTA Campus Euromediterráneo del Turismo y el Agua AVISO LEGAL| MAPA WEB
iglesiesassociats